logo

Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzonej

Prezes:
Daniel Cepil
Naczelnik:
Remigiusz Hanusek
Z-ca naczelnika:
Daniel Grzybek
Skarbnik:
Stanisław Staniek
Sekretarz:
Damian Gawłowski

Dane teleadresowe:

OSP w Ogrodzonej
ul. Centralna 10 (Ogrodzona 99)
43-426 Ogrodzona
tel. 33 856 21 70