logo

Zakończenie i podsumowanie projektu CKNONW

ckotablicaDnia 31 sierpnia 2013 roku zakończył się projekt Centrum Kształcenia na Odległość w Ogrodzonej – gmina Dębowiec (CKNONW) w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem).

Projekt został uruchomiony 1 lutego 2008 roku i miał na celu stworzenie na terenie całego kraju sieci 406 współpracujących ze sobą centrów. Centra zostały wyposażone w sprzęt komputerowy, biurowy i kontent merytoryczny. W ramach naszej działalności prowadziliśmy bezpłatne szkolenia e-learningowe m.in. z zakresu: informatyki, zarządzania zasobami ludzkimi, szkoleń zawodowych oraz przedmiotowych. Dodatkowym i równie ważnym przedmiotem działalności Centrum było prowadzenie świetlicy dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy.

Przez ponad 5 lat działalności, frekwencja naszego Centrum wyniosła blisko 10 tysięcy osób korzystających z zasobów naszej pracowni komputerowej. Dostępnych było 67 kursów tematycznych. Liczba kursantów wyniosła 46 osób, które łącznie spędziły prawie 500 godzin. Wydano 82 Certyfikaty i zaświadczenia ukończenia kursu i egzaminu.

W pracowni Centrum odbywały się również stacjonarne kursy komputerowe, na dwóch poziomach zaawansowania w ramach projektu „Edukacja=lepsza praca” w 2009 roku oraz kursy tworzenia stron internetowych, komputerowego wspomagania rysunku technicznego AUTOCAD oraz zaawansowanej obsługi pakietów biurowych w ramach projektu „Czas na komputer” w 2010 roku.

Opiekun Centrum,
Bolesław Ciemała.