logo

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej 2015- wyniki

wybory2015

We wtorek 17 lutego 2014 roku w sali Środowiskowego Ośrodka Kultury w Ogrodzonej odbyło się zebranie wiejskie na którym wybrano Sołtysa i radę sołecką w tajnym głosowaniu na kolejną kadencję.

 

 

 

Jako kandydatów na Sołtysa zgłoszono następujące kandydatury:

  1. Jan Czyż - wyraził zgodę na kandydowanie

  2. Ryszard Woźniak - wyraził zgodę na kandydowanie

  3. Marek Iskrzycki – nie wyraził zgody na kandydowanie

W głosowaniu tajnym wzięły udział 27 osób, wszystkie głosy były ważne.

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

  1. Jan Czyż - 10

  2. Ryszard Woźniak - 17

Na Sołtysa sołectwa Ogrodzona wybrany został P. Ryszard Woźniak.

 

Następnie rozpoczęły się wybory Rady sołeckiej. Zebrani mieszkańcy zaproponowali kandydatów:

Kazimierz Dawidczyk – wyraził zgodę na kandydowanie

Marek Iskrzycki – wyraził zgodę na kandydowanie

Jolanta Worek – wyraziła zgodę na kandydowanie

Jan Czyż – wyraził zgodę na kandydowanie

Ewa Broda – wyraziła zgodę na kandydowanie

Mirosław Gajdacz - wyraził zgodę na kandydowanie

Krzysztof Glajc - wyraził zgodę na kandydowanie

 

W głosowaniu tajnym wzięło udział 27 osób, wszystkie głosy były ważnie oddane.

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Kazimierz Dawidczyk – 17

Marek Iskrzycki – 20

Jolanta Worek – 18

Jan Czyż – 20

Ewa Broda – 16

Mirosław Gajdacz - 22

Krzysztof Glajc - 17

Ponieważ kandydaci Kazimierz Dawidczyk i Krzysztof Glajc otrzymali równą liczbę głosów przeprowadzono II turę głosowania. W głosowaniu tajnym wzięło udział 27 osób, wszystkie głosy były ważnie oddane. Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Kazimierz Dawidczyk - 15

Krzysztof Glajc – 12

 

W związku z powyższym do składu Rady Sołeckiej wybrany został Kazimierz Dawidczyk.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej M. Matejczuk odczytał skład Rady sołeckiej sołectwa Ogrodzona:

  1. Kazimierz Dawidczyk

  2. Marek Iskrzycki

  3. Jolanta Worek

  4. Jan Czyż

  5. Mirosław Gajdacz

 


Informujemy, że w dniu 17 lutego 2015 r. o godzinie 17.00 w sali Środowiskowego Ośrodka Kultury w Ogrodzonej odbędzie się zebranie wiejskie połączone z wyborami Sołtysa i Rady sołeckiej w Ogrodzonej według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zabrania, wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności.

3. Przyjęcie porządku zebrania.

4. Sprawozdanie z działalności samorządu wiejskiego za minioną kadencję.

5. Dyskusja nad sprawozdaniem.

6.Wybór Komisji Skrutacyjnej.

7. Wybory Sołtysa

8. Wybory Rady Sołeckiej.

9. Wolne wnioski, zakończenie zebrania.