logo

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej

wyborysoleckie

 

W poniedziałek 18 marca 2019 roku o godzinie 16.00 w sali Środowiskowego Ośrodka Kultury w Ogrodzonej, ul. Kościelna 10, odbędzie się zebranie wiejskie sprawozdawczo-wyborcze, w trakcie którego mieszkańcy Ogrodzonej dokonają wyboru Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Harmonogram zebrań dla pozostałych sołectw gminy Dębowiec jest dostępny tutaj:

https://www.debowiec.cieszyn.pl/wybory-soltysow-i-rad-soleckich.html

 

Aktualizacja 18.03.2019 r.

 

Jako kandydatów na Sołtysa zgłoszono następujące osoby:

Agnieszka Glajc - wyraziła zgodę na kandydowanie

Ryszard Woźniak - wyraził zgodę na kandydowanie

Andrzej Twardzik – nie wyraził zgody na kandydowanie

 

W głosowaniu tajnym wzięło udział 41 osób, wszystkie głosy były ważne.

Kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:

Agnieszka Glajc - 33

Ryszard Woźniak - 8

Na Sołtysa sołectwa Ogrodzona wybrana została P. Agnieszka Glajc.

 

Następnie rozpoczęły się wybory Rady sołeckiej. Zebrani mieszkańcy zaproponowali kandydatów na które oddano nastepującą ilość głosów:

Stanisław Gawłowski – 30

Marek Iskrzycki – 37

Jolanta Worek – 21

Jan Czyż – 13

Adam Baron – 19

Mateusz Łęczycki - 34

Sebastian Klimosz - 26

Urszula Pońc - 20

 

W głosowaniu tajnym wzięło udział 41 osób, wszystkie głosy były ważnie oddane.

Przewodniczący komisji skrutacyjnej Marian Matejczuk odczytał skład nowo wybranej Rady sołeckiej:

Stanisław Gawłowski

Marek Iskrzycki

Jolanta Worek

Mateusz Łęczycki

Sebastian Klimosz

 

Gratulujemy Pani Sołtys oraz osobom, które weszły w skład Rady Sołeckiej.

Podziękowania dla ustępującego sołtysa Ryszarda Woźniaka za wieloletnią działalość na rzecz naszej wsi.