logo

Zapraszamy na III Turniej Tenisa

Stowarzyszenie Organizacji Społecznych INICJATYWA w Ogrodzonej oraz Kółko Rolnicze w Ogrodzonej zapraszają na III turniej tenisa stołowego, który odbędzie się w dniu 3 maja w godzinach od 10.00 do 18.00.

 

 

Kategoria wiekowa turnieju dowolna. Zapisy prowadzimy do 3 maja godz. 10.15
Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody.


Wszystkich uczestników obowiązuje obuwie sportowe !!!

Informacje tel. 501 776 450

 

 

REGULAMIN

III TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

 

1. Cele i zadania

•    Upowszechnianie kultury fizycznej, jako forma aktywnego wypoczynku.
•    Popularyzacja tenisa stołowego wśród uczestników, będący czynnikiem zapobiegania patologiom społecznym.

2. Organizatorzy

•    Stowarzyszenie Organizacji Społecznych „Inicjatywa” w Ogrodzonej i Kółko Rolnicze w Ogrodzonej do których należy ewentualna zmiana zasad rozgrywania turnieju, interpretacja regulaminu oraz wydawanie ostatecznych decyzji.

3. Termin i miejsce

•    Turniej zostanie przeprowadzony w dniu 3 maja 2010 roku w godzinach od 10.00 do 18.00 w sali Środowiskowego Ośrodka Kultury w Ogrodzonej.

4. Uczestnictwo

•    Prawo startu mają wszystkie zainteresowane osoby w dowolnym wieku.
•    Każdy uczestnik startując w Turnieju zapoznał się i respektuje niniejszy Regulamin.
•    Za rzeczy zgubione lub ewentualne zniszczenia podczas zawodów Organizator nie odpowiada.
•    Na Turnieju uczestników obowiązuje obuwie sportowe o jasnej podeszwie.
•    Resztę sprzętu zapewnia organizator (oprawa zawodów, stoły, piłeczki, siatki, miejsce do gry).

5. System rozgrywek

•    Turniej rozgrywany będzie systemem „każdy z każdym” lub mieszanym, zależnym od liczby zgłoszonych uczestników. W wyborze systemu zadecyduje Organizator po zamknięciu listy uczestników 3 maja o godz. 10.15
•    Turniej będzie rozgrywany w kategoriach z podziałem wiekowym (juniorzy do 16 lat i seniorzy od 16 lat).

6. Zasady gry

•    Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami gry w tenisa stołowego i niniejszym Regulaminem.
•    Po każdych 2 punktach, które zostały zaliczone, zawodnik odbierający powinna stać się podającym zawodnikiem i tak aż do końca seta chyba, że obaj zawodnicy lub pary mają uzyskane po 10 punktów, wtedy kolejność zmiany podania jest ta sama, ale każdy zawodnik powinien na zmianę podawać lub odbierać tylko co 1 punkt.
•    Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron. Przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.
•    Mecze rozgrywamy do trzech wygranych setów (3:0, 3:1, 3:2).
•    Osobie, która do końca turnieju nie rozegra jakiegokolwiek meczu zostanie wpisane „0” do tabeli
•    Suma punktów za rozegrane mecze decyduje o końcowej pozycji na liście.