Próbujemy przyjrzeć się etymologii nazwy naszej miejscowości.

Nazwa Ogrodzona pochodzi od pierwotnej nazwy naszej wsi Ogrozona, która w tej formie została pierwszy raz wzmiankowana w dokumencie protekcyjnym biskupa wrocławskiego Wawrzyńca z dnia 25 maja 1223 roku. Ogrodzona mogła powstać w wyniku podziału administracyjnego terenów ówczesnego piastowskiego (polskiego) księstwa opolsko-raciborskiego, a następnie od 1281 roku znalazła się w granicach nowo powstałego księstwa cieszyńskiego w wyniku rozdrobnienia feudalnego po śmierci księcia Władysława opolskiego.

Wracając do nazwy miejscowości, na łamach Głosu Ziemi Cieszyńskiej z 1958 roku historyk Jan Broda pisał, że jedna z możliwych hipotez zakłada, że Ogrodzona mogła odgradzać włości kasztelana cieszyńskiego od sąsiada skoczowskiego lub grodzieckiego. Jednak taka wersja nie do końca jest spójna z faktem, że tereny, na których znajdowało się łącznie 14 miejscowości wchodzących w skład kasztelani cieszyńskiej w owym czasie były we władaniu jednego kasztelana Jana wzmiankowanego w dokumencie Kazimierza opolskiego.

Dlatego też drugą opisaną bardziej możliwą hipotezą jest fakt, że Ogrodzona ze względu na swoje wapienne podłoże mogła pełnić funkcję ogrodu owocowego lub warzywnego wspomnianej kasztelani cieszyńskiej i być może wpływ na taką, a nie inną nazwę mógł mieć prozaiczny fakt ogrodzenia płotem tychże ogrodów. Potwierdzeniem tego mógł by być wygląd najstarszej zachowanej pieczęci naszej wsi z 1702 roku, gdzie możemy dostrzec zamknięte na polu koła ogrodzenie. 

Niestety w związku z brakiem materiałów źródłowych ten temat zostanie już tylko w sferze domysłów i legend.

Warto jeszcze nadmienić, że od 1327 roku księstwo cieszyńskie i tym samym nasza miejscowość stanowiło lenno królestwa Czech. Dlatego w wielu historycznych dokumentach Ogrodzona była też zapisywana w języku czeskim jako Ohrazená.

Z kolei od 1526 roku w wyniku objęcia tronu czeskiego przez Habsburgów wraz z regionem aż do 1918 roku Ogrodzona przynależała do monarchii Habsburgów (potocznie Austrii). W tym okresie nasza miejscowość była zapisywana również jako Ogroson oraz Ogrodzon.

Macie inne pomysły na pochodzenie nazwy Ogrodzonej? Piszcie!

B.C.

Bibliografia:
Idzi Panic: Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych pod redakcją Idziego Panica. T. II: Śląsk Cieszyński w średniowieczu (do 1528 roku). Cieszyn: Starostwo Powiatowe, 2010.
Głos Ziemi Cieszyńskiej, nr 103 z dnia 2.05.1958r.
Alfred Znamierowski: Pieczęcie i herby Śląska Cieszyńskiego, Górki Wielkie/Cieszyn: Muzeum Śląska Cieszyńskiego, 2011.

herb1702