Flag of Poland11 listopada przypada Narodowe Święto Niepodległości ustanowione dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległego bytu państwowego w 1918 roku po 123 latach od rozbiorów dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię.

W wielu miastach odbywają się w tym dniu uroczystości, jednak jak ten dzień obchodzono niegdyś u nas? Tak oto 85 lat temu mieszkańcy Ogrodzonej obchodzili 10-cio lecie odzyskania niepodległości:

Święto dziesięciolecia Niepodległości Polski obchodzono w gminie tutejszej niezwykle uroczyście. Wieczorem w przededniu uroczystości 10-lecia wyzwolenia się od jarzma niewoli Śląska Cieszyńskiego oraz 10-lecia niepodległości Polski odezwały się wszystkie dzwony w wiosce, poczem przy huku moździerzy palono ognie, skąd też wyruszył przez wieś pochód ze śpiewem. W dniu 31. października Straż Pożarna brała udział w uroczystościach w Cieszynie. Szczególnie uroczyście obchodzono w gminie dzień 11 listopada. Ważniejsze budynki miejscowe udekorowano chorągwiami narodowymi. O godz. 9 rozpoczęto tę uroczystość nabożeństwem w miejscowym kościele; w nabożeństwie oprócz licznie zebranej ludności brała gremialny udział dziatwa szkolna, Straże Pożarna brała udział w uroczystościach z dziatwą szkolną w pochodzie z muzyką. Po nabożeństwie odbył się w szkole poranek przy szczelnie zapełnionej sali. W program poranku wchodziło: przemówienie kierownika szkoły, śpiew dzieci, deklamacje oraz sztuczka »Moja Ojczyzna«. Główną atrakcją uroczystości był wieczorek, urządzony przez Koło Macierzy.

Na program tegoż złożyły się: odczyt p. kierownika szkoły Buzka. W referacie uczczono pamięć poległych w walkach o Niepodległość i wzniesiono okrzyk na cześć Rzeczpospolitej Polskiej, Prezydenta Mościckiego i Marsz. Piłsudskiego, przyczem orkiestra odegrała hymn państwowy. W dalszym punkcie programu wystąpił chór mieszany, deklamacja, poczem odegrano sztukę dwuaktową p. t. „Legioniści”. Sztuka ta przedstawia chwilę, jak legiony w r. 1914 wyruszały w pierwszy bój o wolność Ojczyzny. Całość wieczorku, jak i ta sztuka zrobiły jak najlepsze wrażenie. Amatorzy wywiązali się z swych ról jak najlepiej i potrafili oddać nie tylko sceny humorystyczne, ale oddali również z wielkim odczuciem momenty poważne, jak pożegnanie się legionisty z rodziną, poznanie się dwóch braci, walczących w przeciwnych sobie armiach.

Na koniec wystawiono żywy obraz, przedstawiający odrodzoną Polskę, błogosławiącą swych obrońców w szarych mundurach. Podczas wystawienia obrazu żywego licznie zebrana publiczność odśpiewała »Rotę« Konopnickiej. Uroczystość zakończono wesołą zabawą towarzyską.

1928 r. Z Gwiazdki Cieszyńskiej.

B.C.