ul. Kościelna 10, 43-426 Ogrodzona

krlogo male

Zarząd KR:

Prezes Bolesław Ciemała
Sekretarz Bogusław Ciemała
Skarbnik Zdzisław Banot

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicząca Agnieszka Glajc
Rudolf Banot
Stanisław Gawłowski

Do pobrania: Statut KR
Do pobrania: Ustawa o Kółkach Rolniczych - tekst ujednolicony

 

Jesteśmy najstarszą organizacją w Ogrodzonej działającą od 1895 roku.

Naszą misją jest pomoc w organizacji imprez okolicznościowych, wydarzeń kulturalnych, zebrań itp. Od 2002 roku w ramach działalności Środowiskowego Ośrodka Kultury prowadzimy świetlicę dla mieszkańców naszej gminy, dzięki której bezpłatnie udostępniamy salę bilardową, stoły do tenisa stołowego, kącik komputerowy i szachowy. Prowadzimy także projekt digitalizacji dokumentów, kronik i fotografii jako dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, mieszkańców i miłośników Ogrodzonej. 

Dostarczamy aktualne informacje dotyczące Ogrodzonej za pośrednictwem strony internetowej www.ogrodzona.cieszyn.pl oraz profilu społecznościowego www.facebook.com/ogrodzona.

 

Historia Kółka Rolniczego w Ogrodzonej

Kółko Rolnicze w Ogrodzonej powstało 10 lutego 1895 roku podczas zgromadzenia zorganizowanego specjalnie dla tej okazji przez „Towarzystwo rolnicze dla Księstwa Cieszyńskiego”. Zawiązanie się Kółka poprzedziło spotkanie komitetu przygotowawczego w listopadzie 1891 roku, na którym omówiono cele działalności i statut. Pierwszymi działaczami byli Jan Sztwiernia, Jan Martinek, Jerzy Zajonc oraz inicjator powstania Kółka ks. Henryk Sobecki.

Celem działalności Kółka Rolniczego było zwiększenie i doskonalenie produkcji rolnej poprzez wspólne działanie i solidarność gospodarzy z Ogrodzonej jak i z pobliskich gmin oraz oświata ludu za pomocą utworzonej czytelni i biblioteki, których księgozbiór tworzyły książki w większości darowane przez ks. Józefa Londzina jak i miejscowego proboszcza ks. Sobeckiego. W następnych latach księgozbiór wzbogaciła również darowizna Stowarzyszenia akademików polskich na Śląsku „Znicz".

Siedzibą Kółka były pomieszczenia budynku p. Zajonca, bezpłatnie przekazane na ten cel.

W owym czasie, Kółko organizowało spotkania i wykłady na temat rolnictwa dla swoich członków na których, mowy wygłaszali znani lokalni działacze oraz gościnnie Władysław Szybiński, dyrektor szkoły zimowej w Cieszynie.

Działalnością Kółka było również organizowanie licznych bali, zabaw, przedstawień teatralnych, wycieczek przy których często współpracowano z innymi miejscowymi organizacjami takimi jak Koło Macierzy Szkolnej, Ogniowa Straż Pożarna itp.

W latach międzywojennych Kółko było w posiadaniu kilku ogólnodostępnych urządzeń rolniczych służącym pracy lokalnym gospodarzom. W październiku 1928 roku cześć zabudowań w Ogrodzonej została podpięta do sieci elektrycznej, dzięki czemu Kółko mogło zakupić młockarnię szerokomłotną z silnikiem elektrycznym co w pewnym stopniu unowocześniło pracę rolników.

We wrześniu 1939 roku z racji wybuchu II wojny światowej, Kółko Rolnicze formalnie zakończyło swoją działalność, co jednak nie przeszkodziło zakupić kolejne elektryczne urządzenie, tryjer „Petkus” służący do rozdzielania mieszanin sypkich np. zbóż.

Kółko Rolnicze w Ogrodzonej ponownie zostało reaktywowane w 1957 roku w połączeniu z Kółkiem w Łączce. Dopiero w 1959 roku nasze Kółko uzyskało samodzielność odłączając się od Łączki. Kólko przez długie lata świadczyło usługi rolcznicze dla lokalnych mieszkańców i instytucji z naszego regionu. Na początku lat 90-tych KR stało się samodzielnym podmiotem gospodarczym i zajęło się działalnością kulturalno-oświatową budując w 2000 roku Środowiskowy Ośrodek Kultury przeznaczając na ten cel środki ze sprzedaży sprzętu rolniczego i bazy. W chwili obecnej Kółko oferuje wynajem sali na różne imprezy okolicznościowe, a także jest otwarte na inne ciekawe przedśwzięcia w ramach Środowiskowego Ośrodka Kultury.

bazakr

Nieistniejąca już baza Kółka. Rok 1999.

Zapisz

Zapisz

Zapisz