Prezes:
Marek Iskrzycki

Naczelnik:
Remigiusz Hanusek

Z-ca naczelnika:
Mateusz Łęczycki

Skarbnik:
Grażyna Staniek

Sekretarz:
Tomasz Bąk

Członek Zarządu
Sebastin Klimosz

Gospodarz OSP
Kazimierz Dawidczyk

Dane teleadresowe:

OSP w Ogrodzonej
ul. Centralna 10 (Ogrodzona 99)
43-426 Ogrodzona
tel. 33 856 21 70