100lecie rp

Dziś obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Warto przypomnieć, że ówczesne księstwo cieszyńskie było pierwszym regionem, którego władze uznały przynależność do państwa Polskiego. Już 27 października odbył się w Cieszynie na rynku symboliczny wiec, na którym kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców Śląska Cieszyńskiego udzieliło symbolicznego poparcia przynależności regionu do odradzającej się Polski. Tym samym zmiany nie ominęły wszystkich pozostałych miejscowości śląska cieszyńskiego.

W Ogrodzonej jeszcze w tym samym roku została zaprojektowana i uchwalona nowa pieczęć gminy oraz herb wsi. Zgodnie z opisem i rysunkami Mariana Gumowskiego została wykonana okrągła pieczęć o wymiarach 29 mm. z tekstem "GMINA OGRODZONA" oraz godłem pośrodku wyobrażającym cepy, sierp i kosę, złączone razem wieńcem.

Również herb wsi został opracowany, szczegółowo opisany i nakreślony przez wyżej wspomnianego Mariana Gumowskiego. "Herb (...) oddany w kolorach może mieć: białą kosę i sierp, złote drzewca i złoty wieniec, niebieskie tło." Możemy go po dziś dzień oglądać w wielu miejscach w naszej gminie. Między innymi w Sali sesyjnej Rady Gminy w Dębowcu, wozie Straży Pożarnej w Ogrodzonej czy chodźmy na naszach stronach internetowych.

W 2013 roku herb został wiernie wykonany w wersji cyfrowej w wysokiej rozdzielczości i jest dostępny dla każdego z pełnymi prawami do dowolnego wykorzystania.

Link do pobrania: Herb Ogrodzonej