Gmina Dębowiec realizuje projekt „Czas na komputer” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Już od lipca ruszają darmowe kursy komputerowe przeznaczone dla mieszkańców Gminy Dębowiec. Będą to trzy odrębne rodzaje kursów:

a) Kurs biurowy (40 godz. lekcyjnych) będzie się składał z następujących bloków tematycznych: przetwarzanie tekstu, arkusze kalkulacyjne, bazy danych oraz grafika menedżerska i prezentacyjna. Po zakończeniu tego kursu, uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu ECDL-A. Zaświadcza on, że jego posiadacz potrafi prawidłowo realizować przy pomocy komputera podstawowe zadania.

b) Kurs tworzenia stron internetowych (40 godz. lekcyjnych) – uczestnicy nabiorą umiejętności stworzenia stron internetowych. Będą oni mieli możliwość uzyskania certyfikatu ECDL WebStarter.

c) Kurs projektowania (40 godz. lekcyjnych) – uczestnicy nabiorą umiejętności obsługi programu AUTOCAD służącego do projektowania technicznego. Będą oni mieli możliwość uzyskania certyfikatu ECDL CAD.


Obywać się one będą w godzinach wieczornych w Środowiskowym Ośrodku Kultury w Ogrodzonej i potrwają do końca września. Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence) Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy.

Rekrutacja na kursy odbywa się do końca czerwca. Można się zapisać za pomocą strony internetowej www.debowiec.cieszyn.pl/694,darmowe-kursy!!!.html,  telefonicznie (33 853 38 81) oraz osobiście w Urzędzie Gminy lub sołtysów.

Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na Spotkaniu informacyjnym, które odbędzie się 16 czerwca 2010 r. o godz. 17.00 w Gminnym Centrum Kultury w Łączce. Zapraszamy na nie wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kursach.

żródło: www.debowiec.cieszyn.pl