Stowarzyszenie Organizacji Społecznych INICJATYWA w Ogrodzonej
serdecznie zaprasza na turniej tenisa stołowego, który odbędzie się w dniach 28.09 - 11.10.2009.

Rozgrywki będą przeprowadzone w godzinach otwarcia ŚOK:

 

Poniedziałki, środy, piątki 17:00 – 21:00
Soboty, niedziele 14:00 – 18:00

Kategoria wiekowa turnieju dowolna. Zapisy prowadzimy do 1 października.
Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody.


Wszystkich uczestników obowiązuje obuwie sportowe !!!
Zapisy w Środowiskowym Ośrodku Kultury w Ogrodzonej.

Tel. 505 916 994

 

REGULAMIN TURNIEJU TENISA STOŁOWEGO

1. Cele i zadania

•    Upowszechnianie kultury fizycznej, jako forma aktywnego wypoczynku.
•    Popularyzacja tenisa stołowego wśród uczestników, będący czynnikiem zapobiegania patologiom społecznym.

2. Organizator

•    Stowarzyszenie Organizacji Społecznych „Inicjatywa” w Ogrodzonej do którego należy ewentualna zmiana zasad rozgrywania turnieju, interpretacja regulaminu oraz wydawanie ostatecznych decyzji.

3. Termin i miejsce

•    Turniej zostanie przeprowadzony w dniach 28.09 – 11.10.2009 w sali Środowiskowego Ośrodka Kultury w Ogrodzonej.
•    Zawodnicy w większości przypadków umawiają się indywidualnie w godzinach otwarcia świetlicy.

4. Uczestnictwo

•    Prawo startu mają osoby zamieszkałe na terenie gminy Dębowiec.
•    Każdy uczestnik startując w Turnieju zapoznał się i respektuje niniejszy Regulamin.
•    Za rzeczy zgubione lub ewentualne zniszczenia podczas zawodów Organizator nie odpowiada.
•    Na Turnieju uczestników obowiązuje obuwie sportowe o jasnej podeszwie.
•    Resztę sprzętu zapewnia organizator (oprawa zawodów, stoły, piłeczki, siatki, miejsce do gry).

5. System rozgrywek

•    Turniej rozgrywany będzie systemem „każdy z każdym” lub mieszanym, zależnym od liczby zgłoszonych uczestników. W wyborze systemu zadecyduje Organizator po zamknięciu listy uczestników.
•    Turniej będzie rozgrywany w kategoriach z podziałem wiekowym (juniorzy do 16 lat i seniorzy od 16 lat).

6. Zasady gry

•    Mecze rozgrywane są zgodnie z Przepisami Gry w tenisa stołowego i niniejszym Regulaminem.
•    Po każdych 2 punktach, które zostały zaliczone, zawodnik odbierający powinna stać się podającym zawodnikiem i tak aż do końca seta chyba, że obaj zawodnicy lub pary mają uzyskane po 10 punktów, wtedy kolejność zmiany podania jest ta sama, ale każdy zawodnik powinien na zmianę podawać lub odbierać tylko co 1 punkt.
•    Sety rozgrywane są do 11 punktów zdobytych przez jedną ze stron. Przy wyniku seta 10:10 dla jednej ze stron set trwa do osiągnięcia przewagi 2 punktów jednej ze stron.
•    Mecze rozgrywamy do trzech wygranych setów (3:0, 3:1, 3:2).
•    Osobie, która do końca turnieju nie rozegra jakiegokolwiek meczu zostanie wpisane „0” do tabeli
•    Suma punktów za rozegrane mecze decyduje o końcowej pozycji na liście.