W dniu 3.05.2010 r. w Środowiskowym Ośrodku Kultury odbył się III Turniej Tenisa Stołowego. Uczestnicy rozgrywali mecze na trzech stołach do tenisa w godzinach od 10.00 do 18.00. Udział wzięło 20 osób w dwóch kategoriach wiekowych. Turniej rozgrywany był systemem pucharowym.Zwycięzcą wśród seniorów został Wiesław Bańczyk, na drugim miejscu uplasował się Józef Michalik, a zanim Wojciech Łosiński.

W grupie juniorów zwycięzcą okazał się Patryk Wawrzyczek pokonując Jacka Matuszek, który zajął drugie miejsce. Trzecie miejsce zajęła Kinga Tomzik.

Na zakończenie turnieju odbyło się wręczenie dyplomów, pucharów i nagród za pierwsze trzy miejsca. Dodatkowo wszyscy pozostali uczestnicy grupy juniorów otrzymali drobne upominki.

Celem turnieju było upowszechnianie kultury fizycznej, jako formy aktywnego wypoczynku oraz popularyzacja tenisa stołowego wśród uczestników, będący czynnikiem zapobiegania patologiom społecznym.

Organizatorami turnieju byli Stowarzyszenie Organizacji Społecznych „Inicjatywa” w Ogrodzonej,  Kółko Rolnicze w Ogrodzonej oraz Gmina Dębowiec.