Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Sołectwa Ogrodzona, że podczas XI Sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 30.12.2019 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2020. W związku z tym chcemy przedstawić w skrócie inwestycje i przedsięwzięcia finansowane z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ogrodzona oraz Budżetu Gminy Dębowiec zaplanowane na 2020 rok dla naszej miejscowości:


✓ generalny remont sali dzieci młodszych w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej;
✓ zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Dębowcu – Filia w Ogrodzonej;
✓ impreza dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach podziękowania za udział w akcji sprzątanie naszej miejscowości z okazji Dnia Ziemi ;
✓ zakup 10 kompletów stołów z ławkami na imprezy plenerowe;
✓ zakup drabiny pożarniczej i 2 kombinezonów przeciw owadom dla OSP Ogrodzona;
✓ budowa 2 przystanków autobusowych na ulicy Wiedeńskiej (1 przystanek w kierunku na Cieszyn, 1 przystanek w kierunku na Bielsko-Biała);
✓ wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Orzechowej w Ogrodzonej;
✓ przygotowanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy chodnika wzdłuż ul. Centralnej w Ogrodzonej.

Radni, Sołtys i Rada Sołecka z Ogrodzonej.

ogrodzona tablica1