Uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców Sołectwa Ogrodzona, że podczas XIX Sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 08.12.2020 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2021.

W budżecie Gminy Dębowiec zaplanowano kilka inwestycji i przedsięwzięć dla naszej miejscowości i okolic:

• dofinansowanie remontu szatni w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej - kwotę 10.015,46 zł
• zakup ubrań bojowych dla OSP Ogrodzona - kwota 17.000 zł
• wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ulicy Centralnej - kwota 30.000 zł
• Chodnik obejmuje odcinek zaczynając od ulicy Wiedeńskiej (koniec starego chodnika) do skrzyżowania z ul. Przemysłową przy OSP Ogrodzona
• modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Dębowcu Filia Ogrodzona - kwota 36.000 zł
• modernizacja ul. Kresowej w Łączce - kwota 60.000 zł

Inwestycje i przedsięwzięcia finansowane są z Funduszu sołeckiego Sołectwa Ogrodzona, Funduszu sołeckiego Sołectwa Łączka i z własnych środków Gminy Dębowiec.

Radni, Sołtys i Rada Sołecka z Ogrodzonej.