Radni Gminy Dębowiec z Sołectwa Ogrodzona wraz z Sołtysem i Radą Sołecką omówili i przygotowali następujące propozycje wniosków do projektu budżetu Gminy Dębowiec na 2022 rok:

• Wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji wodno-kanalizacyjnej na ul. Bażanowickiej;
• Wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Ogrodzonej.
• wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul Kościelnej (od ul. Zacisznej do ul. Jastrzębiej);
• wykonanie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ul Kościelnej (od ul. Zacisznej do zakrętu typu S);
• przebudowa drogi gminnej w Ogrodzonej, polegającej na wykonaniu nakładki asfaltowej na ul. Pod Kamieńcem;
• przebudowa drogi gminnej w Ogrodzonej, polegającej na wykonaniu nakładki asfaltowej na ul. Wiosennej;
• wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika na ulicy Kościelnej;
• Wymiana kotłów grzewczych w Szkole Podstawowej w Ogrodzonej;
• Modernizacja boiska do siatkówki plażowej przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej;
• Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej.

Podczas XXVI Sesji Rady Gminy Dębowiec z dnia 30.11.2021 roku uchwalono budżet Gminy na rok 2022, w którym zaplanowano kilka inwestycji dla naszej miejscowości:

• Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej - kwota 50.000 zł
• zakup dwóch pieców i wymiana centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej filia Ogrodzona - kwota 45.896,20 zł
• wykonanie dokumentacji technicznej budowy instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej filia Ogrodzona - kwota 50.000 zł
• wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Bażanowickiej w Ogrodzonej - kwota 40.000 zł
• modernizacja rozdzielni Nn w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej - kwota 10.900 zł

Inwestycje finansowane są z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Ogrodzona oraz z własnych środków Gminy Dębowiec.

Radni, Sołtys i Rada Sołecka z Ogrodzonej.