Zachęcamy wszystkich zainteresowanych problemem osób niepełnosprawnych do zapoznania się z publikacją "Pomóż wystartować niepełnosprawnym."

Publikacja Fundacji Pomocy Matematykom i Informa­tykom Niesprawnym Ruchowo to pokłosie konkursu na temat dobrych praktyk w procesie aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych. Jednym z rozdziałów publikacji jest 11-stronicowy "Przewodnik po uprawnieniach i ulgach dla osób niepełnosprawnych"

Do pobrania: "Pomóż wystartować niepełnosprawnym"

Publikacje jest również dostępna w Centrum Kształcenia na Odległość w Ogrodzonej.

Fundacja Pomocy Matematykom
i Informatykom Niesprawnym Ruchowo
ul. Twarda 51/55, 00-818 Warszawa
tel. +48 (022) 697 87 84, 654 75 51
fax +48 (022) 697 87 86
www.fpmiinr.org.pl