Już od września ruszają darmowe kursy językowe oraz komputerowe, na dwóch poziomach zaawansowania, a przeznaczone będą dla mieszkańców Gminy Dębowiec, będących poza systemem edukacji. Obywać się będą w Środowiskowym Ośrodku Kultury w Ogrodzonej oraz Gminnym Ośrodku Kultury w Łączce i potrwają do końca listopada.

Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskania certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence) Europejskiego Komputerowego Prawa Jazdy. Natomiast wszyscy, którzy ukończą kursy otrzymają stosowne zaświadczenia.

Lista osób zakwalifikowanych na kursy w ramach projektu "Edukacja=lepsza praca"jest dostępna >tutaj<

W związku prowadzonymi kursami komputerowymi, nastąpią zmiany godzin funkcjonowania Centrum Kształcenia na Odległość.