Radni Gminy Dębowiec z Sołectwa Ogrodzona wraz z Sołtysem i Radą Sołecką omówili i przygotowali następujące propozycje wniosków do projektu budżetu Gminy Dębowiec na 2023 rok:

 • Przygotowanie obchodów 800-lecia Sołectwa Ogrodzona;
 • Dofinansowanie parkingu przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na ul. Przemysłowej;
 • Budowa strony internetowej Ogrodzona;
 • Dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej;
 • Nakładka asfaltowa na ulicy Wiosennej;
 • Nakładka asfaltowa na ulicy Pod Kamieńcem;
 • Wykonanie chodnika dla pieszych na ul. Centralnej;
 • Budowa linii wodociągowej na ulicy Pod Kamieńcem;
 • Doposażenie placu zabaw dla dzieci przy OSP;
 • Wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika wzdłuż ulicy Kościelnej;
 • Wykonanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Kościelnej;
 • Budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Kościelnej.

Podczas XXXVII Sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 27 grudnia 2022 roku uchwalono Budżet Gminy na rok 2023, w którym przyjęto następujące zdania do realizacji w naszej miejscowości:

 • Przygotowanie obchodów 800-lecia Sołectwa Ogrodzona 30.000 zł
 • Dofinansowanie parkingu przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej 35.000 zł
  (Ogrodzona 15.000 zł,  Łączka 10.000 zł, Gumna 10.000 zł)
 • Budowa strony internetowej Ogrodzona 6.765,00 zł
 • Dofinansowanie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej 5.046,47 zł
 • Budowa linii wodociągowej na ulicy Pod Kamieńcem 200.000 zł

Inwestycje  i zadania finansowane są z Funduszu Sołeckiego: Sołectwa Ogrodzona, Sołectwa Łączka i Sołectwa Gumna oraz z własnych środków Gminy Dębowiec.
Dziękujemy Sołectwu Łączka i Sołectwu Gumna za wkład finansowy i zaangażowanie w rozwój naszej miejscowości. 

Radni, Sołtys i Rada Sołecka z Ogrodzonej.