cko03Z dniem 31 sierpnia 2013 roku działalność zakończyło Centrum Kształcenia na Odległość, które pełniło również funkcję świetlicy w naszym Ośrodku. W związku z tym doszliśmy do porozumienia z Urzędem Gminy w Dębowcu w sprawie dalszego funkcjonowania świetlicy. Dzięki temu dzieci i młodzież odwiedzająca nasz Ośrodek w dalszym ciągu będzie mogła korzystać z pracowni komputerowej i innych rozrywek oferowanych w ramach naszej działalności, którą urząd Gminy będzie współfinansował. Natomiast opiekun świetlicy ze względu na brak funduszy, swoją funkcję będzie prowadził w czynie społecznym. Serdecznie zapraszamy!

Zarząd Kółka Rolniczego w Ogrodzonej,
właściciel Środowiskowego Ośrodka Kultury.

 

Godziny działalności świetlicy:
wtorki i piątki 18.00-20.00