Środowiskowy Ośrodek Kultury w Ogrodzonej (Kółko Rolnicze) zaprasza na VII TOWARZYSKI TURNIEJ BILARDOWY który odbędzie się w dniach 8 – 10 lipca 2016 r.

Rozgrywki odbędą się na poziomie amatorskim, dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych już dzisiaj do korzystania ze stołu i możliwości nauki i treningu gry. Każdy zainteresowany otrzyma pomoc przy zrozumieniu prostych i przejrzystych zasad gry w bilard - odmiana 8 bil

Celem turnieju jest przede wszystkim dobra zabawa, integracja lokalnej społeczności, aktywne spędzenie wolnego czasu oraz poznanie przepisów Światowej Federacji Bilardowej WPA, które można przyswoić już po kilku rozegranych partiach.

Kategorie wiekowe turnieju:

•    juniorzy (14-17 lat),
•    seniorki 18+,
•    seniorzy 18+.

ZAPISY DO 1 LIPCA godz. 20:00 !!!
Ze względów technicznych i organizacyjnych ilość uczestników jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Godziny otwarcia ŚOK i możliwość nauki i treningów: w każdy piątek: 18:00 - 21:00

Zapisy w godzinach otwarcia ŚOK lub telefonicznie: 505 916 994

 

Sponsorami nagród w turnieju są: WIK sp. z o.o. oraz AVENTI CZ s.r.o.

Turniej odbędzie się na wyremontowanym stole dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy w Dębowcu.

bilard7

 

VII TOWARZYSKI TURNIEJ BILARDOWY

- REGULAMIN -

1. Organizator: Kółko Rolnicze w Ogrodzonej, ul. Kościelna 10, 43-426 Ogrodzona (Ogrodzona 32)

2. Uczestnicy: w turnieju mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby z terenu gminy Dębowiec w wieku od 14 lat. Ilość uczestników ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Kategorie wiekowe turnieju:
• juniorzy (14-17 lat),
• seniorki 18+,
• seniorzy 18+.

3. Miejsce rozgrywek: sala Środowiskowego Ośrodka Kultury w Ogrodzonej.

4. Przepisy gry i przebieg turnieju:
• Turniej będzie się odbywał według przepisów Światowej Federacji Bilardowej WPA gry
w bilard – odmiana 8 bil.
• Wszyscy uczestnicy zostaną rozlosowani pomiędzy grupy początkowe.
• Ostatecznie do finału w każdej z kategorii wiekowych staną dwie osoby, które zwyciężyły
w półfinałach.
• W fazie pucharowej w poszczególnych etapach uczestnicy zagrają 1 mecz do dwóch wygranych partii.
• W przypadku braku nie zgłoszonej nieobecności w wyznaczonych godzinach turnieju, uczestnik przegrywa mecz walkowerem.

5. Terminy: Zawody odbędą w dniach 08.07 – 10.07.2016 r.  (Zapisy do 1.07, godz.20.00)
przy czym poszczególne etapy według terminów podanych w tabeli rozgrywek.
Istnieje możliwość zmiany terminu meczu. Warunkiem jest zgoda prowadzącego turniej oraz przeciwnika, przy czym mecz nie może się odbyć w terminie późniejszym niż godzina rozpoczęcia rozgrywek następnego dnia.

6. Nagrody dla uczestników sponsoruje producent stołów bilardowych, firma WIK oraz firma jubilerska AVENTI.

7. Zobowiązania uczestników: Każdy uczestnik turnieju jest zobowiązany do:
• obecności w wyznaczonych godzinach w celu rozegrania meczy
• utrzymywania porządku i kultury podczas gry
• szanowania sprzętu organizatora oraz pomieszczenia w którym odbywają się rozgrywki
Osoby nie stosujące się do zobowiązań zostaną zdyskwalifikowane.

9. Zapisy: W każdy piątek w godzinach 18.00 – 21.00 w Środowiskowym Ośrodku Kultury w Ogrodzonej, tel. 505 916 994

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu i terminu rozgrywek.
Wszelkie zmiany oraz przepisy nie sprecyzowane w tym regulaminie ustala w miarę potrzeby organizator.