siatka2012W sobotę 2 czerwca w Ogrodzonej, Stowarzyszenie Organizacji Społecznych „INICJATYWA” wraz z Szkołą Podstawową zorganizowało turniej o PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY, który odbył się na nowo powstałym boisku do siatkówki plażowej.

Turniej był podzielony na trzy kategorie; dziewczyny do 13 lat, chłopcy do 13 lat i kategoria „open”- gimnazjum, szkoły ponad gimnazjalne i dorośli.

Oto wyniki:

kategoria dziewczyny: każdy z każdym

I Dębowianki
II Ogórki
III MM
IV Kończynki
V Łączanki

Dębowianki - Ogórki 2:0
Dębowianki - Kończynki 2:0
Dębowianki- Łączanki 2:0
Dębowianki - MM 2:0
Ogórki - Kończynki 2:0
Ogórki- Łączanki 2:0
Ogórki - MM 2:0
Kończynki - Łączanki 2:0
Kończynki - MM 1:2
MM - Ogórki 0:2

Kategoria chłopcy, system pucharowy (przegrywa odpada)

I LKS Start Ogrodzona
II FC Barcelona
III FC Wysoka Trawa
IV Włóczykije

Włóczykije – FC Barcelona 0:2
LKS Start Ogrodzona- FC Wysoka trawa 2:0
O III miejsce- Włóczykije - FC Wysoka trawa 1:2

Finał Fc Barcelona- LKS Start Ogrodzona 2:0

kategoria Open

1 etap - pucharowy

Gumna- wolny los
Nałęczowianka- Dostarczyciele pkt 0:2
Czciciele bobrzej nory - Łączka 2:0

2 etap - każdy z każdym

Gumna - Dostarczyciele pkt 2:0
Dostarczyciele - Czciciele bobrzej Nory o:2
Gumna - Czciciele bobrzej nory 0;2

I miejsce Czciciele bobrzej nory
II Gumna
III Dostarczyciele pkt

Zwycięzcy wszystkich kategorii zostali wyróżnieni pucharami i medalami, które zostały ufundowane przez Urząd Gminy w Dębowcu oraz Stowarzyszenie Organizacji Społecznych „Inicjatywa”. Każdy z uczestników otrzymał również drobny poczęstunek .

Celem tej imprezy było uświetnienie 100–lecia szkoły, a zarazem rozpowszechnienie wiedzy o istnieniu tego boiska.

Przypomnijmy, że boisko to powstało po decyzji zebrania wiejskiego o przeznaczeniu „funduszu sołeckiego 2011” na jego budowę. Jesienią 2011 roku podjęto się prac ziemnych (odwodnienie terenu, wykonanie niecki, wyłożenie geowłókniną i zasypanie jej piaskiem). Prace te w szybkim tempie ukończono. Niestety pieniądze z funduszu sołeckiego nie wystarczyły na ogrodzenie boiska . Stowarzyszenie Organizacji Społecznych „INICJATYWA” w Ogrodzonej postanowiło przekazać zysk ze spartakiady sołectw, co pomogło ukończyć inwestycję.

Mamy nadzieję, że obiekt ten będzie tętnił życiem, gdyż celem jego powstania było zapewnienie mieszkańcom warunków do krzewienia kultury fizycznej i sportu w czasie wolnym.

Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które aktywnie brały udział w pracach i przyczyniły się do powstania tego boiska oraz nauczycielowi w-f za sędziowanie w czasie turnieju.

Już teraz pragniemy zaprosić na kolejny turniej siatkówki plażowej w dniu 25 sierpnia 2012 roku. Turniej o „puchar Naczelnika OSP” Ogrodzona z okazji 110- lecia OSP Ogrodzona.

 

                                                                                      Mirosław Gajdacz