WAKACYJNE DARMOWE KÓŁKO SZACHOWE DLA  KAŻDEGO I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM SZACHOWNICY!!!!
Korzyści wynikające z nauki gry w szachy.

Prowadzenie nauki gry w szachy w młodszym wieku szkolnym sprzyja wszechstronnemu rozwojowi małego ucznia. Ten rodzaj zajęć znajduje się, bowiem, w kręgu jego zainteresowań, stwarza nieograniczone możliwości wykazania inicjatywy i fantazji, kształci wyobraźnię przestrzenną, pamięć i uwagę, a przede wszystkim inicjuje sytuacje wymagające abstrakcyjnego, logicznego myślenia.
Z pedagogicznego punkt widzenia szachy zawierają wiele elementów wychowawczych. Kształcą te cechy charakteru, które są nieodzowne do zwycięstwa nie tylko we wszelkich zawodach sportowych, ale i w życiu.
Szachy wyrabiają umiejętność panowania nad sobą, wytrwałość, przezorność i odwagę, poczucie odpowiedzialności za własne decyzje. Uczą prostej prawdy, że własne zdanie i ocena nie zawsze są słuszne i prawdziwe. Uczą, więc, myśleć obiektywnie i nie lekceważyć żadnego przeciwnika. Szachy wdrażają do stosowania w życiu zasady „fair play”.
Nauka gry w szachy oraz konieczne ćwiczenia praktyczne i teoretyczne, wpływają dodatnio na zwiększenie aktywności umysłowej, giętkość pamięci, przyczyniając się do rozwoju inteligencji, rozbudzenia twórczych zdolności.


Zapraszamy wszystkich chętnych do Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Łączce  więcej informacji i zapisy chętnych na darmowy kurs pod nr 33 858 83 51. Zapisy do 09.07.2010r.