13 maja 2024 roku odbyły się wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w Ogrodzonej. Na kolejną 5-cio letnią kadencję ponownie została wybrana Agnieszka Glajc na funkcję sołtysa. Natomiast nastąpiły zmiany w składzie Rady Sołeckiej. Ostateczny skład, wyłoniony w głosowaniu niejawnym, prezentuje się następująco:

Sołtys Agnieszka Glajc

Rada Sołecka:

  • Damian Gawłowski
  • Sebastian Klimosz
  • Mateusz Gajdacz
  • Zdzisław Banot
  • Bogusław Ciemała