Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Sołectwa Ogrodzona, na Zebranie Wiejskie w dniu 18.09.2023 r. (poniedziałek) o godz.: 17:00 w sali Środowiskowego Ośrodka Kultury w Ogrodzonej.

Tematem Zebrania Wiejskiego będzie:

Podział środków z Funduszu Sołeckiego na 2024 r.

 

Serdecznie zapraszam
SOŁTYS WSI OGRODZONA
Agnieszka Glajc