Dyrektor: mgr Joanna Czendlik

Dane teleadresowe:
Przedszkole Publiczne w Ogrodzonej
ul. Centralna 54 (Ogrodzona 131)
43 - 426 Ogrodzona
tel. 33 856 21 95

http://ogrodzona.przedszkolowo.pl/

Przedszkole mieści się w dwukondygnacyjnym budynku. Jest to przedszkole 2- oddziałowe. Placówka dysponuje dwoma salami zabaw z łazienkami, dwoma szatniami dla dzieci , pokojem nauczycielskim, kuchnią, zapleczem gospodarczym, dobrą bazą materialno-rzeczową i monitoringiem. Placówka otoczona jest ogrodem wyposażonym częściowo w nowoczesny zestaw urządzeń ogrodowych, z którego dzieci korzystają w ciągu dnia.

Dajemy dzieciom możliwość:
- przeżywania radosnych chwil i sukcesów,
- budowania własnej osobowości,
- samorealizacji w różnych działaniach dydaktycznych,
- budowania więzi z najbliższym środowiskiem,
- poczucia bezpieczeństwa i przyjaznej atmosfery,
- uczestniczenia w ciekawych zajęciach.