Drodzy Mieszkańcy, jak co roku chcielibyśmy podzielić się z Wami dobrymi informacjami dotyczącymi inwestycji i zadań w naszej Ogrodzonej. Rok 2024 jest wyjątkowy, ponieważ mamy zaplanowane do zrealizowania bardzo ważne dla naszej społeczności inwestycje.

Podczas XLVIII Sesji Rady Gminy Dębowiec w dniu 14 grudnia 2023 roku uchwalono Budżet Gminy na rok 2024, w którym przyjęto następujące zdania do realizacji w naszym Sołectwie:

  • Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Bażanowickiej, koszt ok. 1.050.000,00 zł
  • Budowa chodnika na ul. Centralnej, koszt ok. 255.402,24 zł 
  • Zakupu munduru bojowego, rękawic pożarniczych, niepalnej kominiarki oraz hełmu strażackiego „ROSENBAUER” dla OSP Ogrodzona, kwota 5.000,00 zł
  • Budowa zadaszenia o stałej konstrukcji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Ogrodzonej, koszt ok. 1.700.000,00 zł
  • Modernizacja stołówki w Przedszkolu Publicznym w Ogrodzonej, koszt ok. 50.000,00 zł

Inwestycje i zadania finansowane są z Funduszu Sołeckiego Ogrodzonej, środków własnych Gminy Dębowiec oraz pozyskanych przez Gminę środków finansowych z programów rządowych.

Serdecznie dziękujemy Wójtowi Tomaszowi Brannemu oraz wszystkim obecnym Radnym Gminy Dębowiec za zaangażowanie w rozwój naszej miejscowości. 

Czekamy z niecierpliwością na realizację planowanych inwestycji i życzymy powodzenia.
Sołtys i Rada Sołecka z Ogrodzonej.