W dniu 9 listopada 2002 roku o godz. 14.00 odbyła się uroczystość otwarcia Środowiskowego Ośrodka Kultury w Ogrodzonej, w której udział wzięli m.in.: Wójt Gminy Adam Brudny, Przewodniczący Rady Gminy Adam Pastucha, z-ca Wójta Stanisław Kubicius, Dyrektor Gimnazjum Felicja Dudzińska, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej Krystyna Hanzlik. Poza zaproszonymi gośćmi i członkami Kółka Rolniczego i KGW tłumnie przybyli mieszkańcy Ogrodzonej aby razem wziąć udział w tym wydarzeniu.

Uroczystość rozpoczęto od przecięcia wstęgi, której dokonali kolejno Wójt Gminy Adam Brudny, Wice-wójt Stanisław Kubicius, Prezes KR Bolesław Ciemała i na końcu księża Tadeusz Pietrzyk z Parafii Rzymskokatolickiej w Ogrodzonej i ks. Dariusz Madzia z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie, którzy dokonali poświęcenia obiektu.

Po wygłoszonych przemówieniach i podziękowaniach, wszystkim zebranym na uroczystości zaprezentował się zespół „Ogradzanie" ze Szkoły Podstawowej w Ogrodzonej oraz Ewelina Raszyk, laureatka Konkursu Znajomości Gwary na Śląsku Cieszyńskim.

Budowa ośrodka kultury była największą samodzielną inwestycją w historii Kółka w Ogrodzonej, trwała dwa lata i pochłonęła z jego kasy 500 tyś. zł
Główną ideą budowy było stworzenie miejsca przeznaczonego na potrzeby mieszkańców naszej miejscowości. Obiekt został wyposażony tak aby spełniać rolę zaplecza dla organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych jak i imprez okolicznościowych takich jak wesela.

 

Zarząd KR w okresie budowy:
Prezes Bolesław Ciemała
Z-ca prezesa Jan Zmełty
Sekretarz Władysław Szweda
Skarbnik Korneliusz Staniek
Członek Jan Gancarz
Kierownik budowy Bolesław Ciemała