W dniu 3 grudnia 2002 roku rozpoczęła swoją działalność świetlica środowiskowa w Ogrodzonej. Spotkania odbywały się w wtorki i czwartki. Sekcję tenisa stołowego prowadził Stanisław Pońc, a kółko szachowe prowadził Bogusław Ciemała.

Otwarcie świetlicy poprzedziło spotkanie Zarządu Kółka Rolniczego z młodzieżą naszej wsi zorganizowanego w dniu 24 listopada 2002 r.

Świetlica była finansowana ze środków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowcu, natomiast pomieszczenia udostępniało bezpłatnie Kółko Rolnicze.