1pomoc2012W dniu 27 kwietnia 2012 r. w sali Środowiskowego Ośrodka Kultury w Ogrodzonej z udziałem dzieci klas III, IV, V i VI Szkoły Podstawowej, im. Karola Śliwki w Ogrodzonej odbyło szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz z zasad bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

W trakcie szkolenia dzieci zapoznawały się z technikami udzielania pierwszej pomocy, między innymi ćwiczyły resuscytację krążeniowo oddechową przy użyciu specjalistycznych fantomów. Następnie zajęcia prowadził funcjorariusz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie informując dzieci o zasadach bezpiecznego poruszania się na drogach, przekazując każdemu dziecku podręczny kodeks drogowy. Organizatorami tych zajęć byli studencji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie: Andrzej Krajewski oraz Radosław Ciemała.